game in the city /2010

Check Out

Created by: Ranj Serious Games

Check Out is een isometrische multiplayer game voor leerlingen van het MBO waarin het toepassen en het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid centraal staat. De game is ontwikkeld in opdracht van ROC West Brabant en is uitgegeven door Games Factory Online. Check Out speelt zich af op een vakantie-eiland waar spelers samen met een aantal medespelers gestrand zijn. De lokale bevolking ontvangen de spelers gelukkig met open armen en de spelers genieten van een luxueuze verblijf op het eiland, totdat de lokale clubeigenaar hun de rekening presenteert. Om deze rekening te kunnen betalen moeten de spelers verschillende opdrachten en mini-games voltooien. Door met de verschillende Engels sprekende personages in de spelwereld te praten en goed naar deze personages te luisteren verkrijgen spelers kennis en informatie die ze kunnen gebruiken om de opdrachten en mini-games tot een goed einde te brengen. Elke speler heeft toegang tot verschillende stukjes informatie. Via de in-game chat, waarin het alleen mogelijk is om in het Engels te communiceren, kunnen spelers hun informatie met elkaar uitwisselen en samen de opdrachten voltooien.

Motivatie: Check Out is een mijlpaal binnen de integratie van gaming binnen het onderwijs. Een groot probleem binnen het MBO is dat leerlingen onzeker zijn over hun Engelse taalvaardigheden. Ze hebben wel de kennis, maar durven als het er op aan komt zich niet in het Engels te uiten. In deze multiplayer adventure game worden de leerlingen in verschillende missies uitgedaagd om hun onzekerheid te laten varen, te durven communiceren in het Engels en de in de les opgedane vaardigheden in de praktijk te brengen. Praktische situaties De thema’s die in de game behandeld worden zijn zo gekozen dat de spelers de opgedane kennis ook makkelijk in de echte wereld kunnen toepassen. Dit kan variëren van de weg vragen tot het opnemen van een bestelling en van het kunnen volgen van recepten tot flirten. Samen communiceren in het Engels De spelers van Check Out moeten in teamverband missies uitvoeren. Omdat het aantal items dat een speler bij zich kan dragen beperkt is en de hoeveelheid informatie en items die nodig zijn om de missie te doen slagen altijd meer omvat dat één speler bij zich kan dragen, zal er ook met elkaar gecommuniceerd moeten worden. Dit kan via de in-game chatmodule, maar dan wel alleen in het Engels. De chatmodule filtert namelijk Nederlandse woorden en zorgt er zo voor dat de spelers alleen in de Engelse taal met elkaar kunnen communiceren. Op deze manier worden spelers gestimuleerd om over hun onzekerheid heen te stappen en in het Engels met elkaar te overleggen, taken te verdelen en strategieën te bepalen. De rol van de docent Omdat voor een succesvolle integratie van een game als Check Out in het onderwijs ook de motivatie van de docent van groot belang is, is er gedurende de gehele ontwikkeling nauw samengewerkt met docenten Engels aan het ROC. De game sluit hierdoor naadloos aan op het Europees Referentie Kader Engels en de lesmethoden die op het ROC gebruikelijk zijn. De game is eenvoudig in te passen in het lesprogramma en docenten weten dan ook precies hoe en wanneer ze de game in kunnen zetten. De game biedt bovendien context voor expliciete vragen van de leerling aan de docent. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat docenten gemotiveerd zijn om de game met volle overtuiging in te zetten in hun lessen. Aansluiting op de doelgroep De huidige lesmethoden op het MBO sluiten vaak slecht aan bij de belevingswereld van de hedendaagse leerling. De leerling is vaak erg vaardig met nieuwe media terwijl in de klas nog veelal met traditionele middelen wordt lesgegeven. Bij de ontwikkeling van Check Out is dan ook veel aandacht besteed om de vormgeving, spelkarakters, spelwereld en verhaallijnen goed aan te laten sluiten op deze doelgroep. Check Out is dan ook erg enthousiast ontvangen bij de leerlingen als welkome afwisseling op de studieboeken. Integratie Check Out wordt momenteel geïntegreerd in het curriculum op alle scholen van het ROC West-Brabant. Deze scholen omvatten samen zo’n 10.000 leerlingen. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden om het spel in te zetten op de scholen van het ROC Flevoland en de AOC’s. Daarmee zijn pas de eerste stappen gezet, want uit marktonderzoek blijkt dat er alleen al binnen het VMBO en MBO zo’n 227.000 potentiële spelers voor het spel zijn en dat er interesse is voor inzet binnen taleninstituten en de vrijetijdsindustrie.

Online spelen: http://www.checkoutgame.nl

Terug